Aktualności

 

W związku z bardzo niskimi temperaturami na terenie kraju, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi poprzez wychłodzenie organizmu, mając jednocześnie na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców zwracamy się do wszystkich o zwrócenie szczególnej uwagi na sąsiadów, osoby bezdomne, starsze, samotne.

W razie zauważenia niepokojących sygnałów należy każdorazowo zawiadamiać Policję lub tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przypominamy o systematycznym ogrzewaniu pomieszczeń, stosownym ubieraniu się. i ograniczaniu wyjść na zewnątrz. Osoby samotne, z ograniczoną możliwością do funkcjonowania w środowisku zapraszamy do objęcia pomocą w formie usług opiekuńczych.

 

Radosnych i pełnych spokoju
Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych szczęśliwych dni
w nadchodzącym Nowym Roku 2018
życzy
Kierownik
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Michałowie
z pracownikami

Boże Narodzenie 2017

SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo

Projekt pt. „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo” skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie gminy Michałowo korzystających z pomocy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej bądź kwalifikujących się do takiej pomocy, bezrobotnych, posiadających III profil pomocy lub biernych zawodowo.

W ramach projektu zapewniamy m.in.:

– wypłatę zasiłków celowych;

– udział w treningach umiejętności społecznych;

– możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach;

– możliwość odbycia płatnego stażu;

– pomoc w znalezieniu pracy (pośrednictwo pracy);

– indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym;

– pomoc psychologiczną;

– animację oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem w projekcie.

Projekt  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie, ul. Białostocka 11, gdzie dostępne są również do uzupełnienia deklaracje zgłoszeniowe.

Formularz rekrutacyjny również do pobrania poniżej.

formularz_rekrutacyjny_szansa

Dzień Seniora 2017

Z okazji Dnia Seniora w dniu 26 października 2017 roku odbyło się spotkanie biesiadne. W uroczystościach wzięło udział 80 osób. Spotkanie uświetnił spektakl  przygotowany przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach oraz zespoły muzyczne działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Michałowie – „Feniks”, „Słowiańska nuta”,  „Czerwone szpilki”, które swoimi występami nadały klimat. W zorganizowanych konkursach uczestnicy spotkania mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i kreatywnością.

Wszystkim wciąż młodych duchem emerytom i rencistom życzymy długich lat życia w dobrym zdrowiu i w gronie najbliższych, pogody ducha, satysfakcji oraz spełnienia marzeń i zamierzeń. Niech Wam sprzyja szczęście, niech Wam zdrowie służy. 100 lat!

[robo-gallery id=”914″]

Wyprawka szkolna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

Od 175 do 445 złotych – na takie dofinansowanie zakupu podręczników będą mogli liczyć uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wsparcie można otrzymać w ramach przyjętego przez Radę Ministrów programu „Wyprawka szkolna”. Na jego realizację rząd przeznaczył w sumie 13 mln złotych.

Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. Co ważne, w odniesieniu do niektórych adresatów programów dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych innych niż podręczniki.

Jakie dofinansowanie?

Wysokość wsparcia w ramach programu „Wyprawka szkolna” jest uzależniona m.in. od rodzaju niepełnosprawności oraz typu szkoły. Dofinansowanie może wynieść od 175 do 445 złotych.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Przyznanie wsparcia wymaga złożenia wniosku przez rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka). Wniosek o wsparcie może złożyć też pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018. Termin przyjmowania wniosków ustali wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły, a w przypadku szkół muzycznych, rolniczych i leśnych – ministrowie prowadzący dany typ szkoły. Warto pamiętać, że terminy te przypadają na pierwsze dni września.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat programu „Wyprawka szkolna” znajdziesz na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dowiesz się tam między innymi, na jakie wsparcie możesz liczyć, kto wypłaci ci dofinansowanie i w jaki sposób powinieneś udokumentować wydatki.

 

Można składać wnioski online o świadczenia!

Od kilku dni można już składać wnioski o świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego czy świadczenia rodzinnego na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy. Wskazane wnioski można składać nie tylko w formie papierowej bezpośrednio we właściwym miejscowo organie, ale również online. Udostępniona platforma cyfrowa pozwala na składanie wniosków online na świadczenia:

– świadczenie wychowawcze (500+) – na stary i nowy okres świadczeniowy,
– zasiłek rodzinny – na nowy okres zasiłkowy,
– specjalny zasiłek opiekuńczy – na nowy okres świadczeniowy,
– świadczenie pielęgnacyjne,
– zasiłek pielęgnacyjny,
– świadczenie rodzicielskie,
– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
– jednorazowe świadczenie z Programu „Za Życiem”,
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego – na nowy okres świadczeniowy

Składanie wniosków online:
https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0