Aktualności

Zapytanie ofertowe – SPECJALISTA DO SPRAW PRAWNO-OBYWATELSKICH

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie zaprasza do złożenia oferty osoby zainteresowane pełnieniem funkcji specjalisty dp spraw prawno-obywatelskich w projekcie p.n. „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa IX., Działanie 9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

składamy moc gorących życzeń, zdrowia i wszelkiej pomyślności. 

Niech ten wspaniały czas upływa w rodzinnej atmosferze

i przyniesie wiele radości oraz optymizmu,

a w Nowym Roku życzymy Państwu szczęścia,

które sprawi, że wszystkie podjęte działania zakończą się sukcesem.

 

Kierownik i pracownicy

MGOPS w Michałowie

 

Wyniki naboru – animator

Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Animator

współpracujący w projekcie pn. „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostały wybrane:
Pani Małgorzata Bielenia – rodzaj zatrudnienia umowa zlecenie.
Pani Barbara Sadowska – rodzaj zatrudnienia umowa zlecenie.

Uzasadnienie
Panie posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności do objęcia w/w stanowisk. Cena za realizację opisanych w zgłoszeniu zadań mieści się w budżecie projektu.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty.

Michałowo, 2018-12-14

Anna Funkowska
Kierownik MGOPS

Wyniki naboru – psycholog

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
Psycholog

współpracujący w projekcie pn. „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Iwona Mincer – rodzaj zatrudnienia umowa zlecenie.

Uzasadnienie
Pani Iwona Mincer posiada odpowiednie kwalifikacje, posiada wiedzę i umiejętności do objęcia w/w stanowiska. Cena za realizację opisanych w zgłoszeniu zadań mieści się w budżecie projektu.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty.

Michałowo, 2018-12-14

Anna Funkowska
Kierownik MGOPS

Unieważnienie naboru

UNIEWAŻNIENIE NABORU

NA WOLNE STANOWISKO
W MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Białostocka 11
16-050 Michałowo

Pracownik socjalny

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie unieważnia nabór na wolne stanowisko – pracownik socjalny w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie, ogłoszony w dniu 15 listopada 2018 r. na stronie internetowej MGOPS w Michałowie i na tablicy informacyjnej, z przyczyn organizacyjnych.

Osoby, które złożyły dokumenty na ww. stanowisko mogą je odebrać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja

Informujemy, iż Kierownik MGOPS w Michałowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe:
Piotr Czubaty
iodo@michalowo.eu

ZAPYTANIE OFERTOWE – ANIMATOR, PSYCHOLOG.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie zaprasza do złożenia oferty osoby zainteresowane pełnieniem funkcji ANIMATORA  oraz PSYCHOLOGA w projekcie p.n. „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa IX., Działanie 9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Projekt MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie zaprasza do udziału w projekcie „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO” .
Projekt pt. „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO” skierowany jest do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osób zamieszkujących na terenie gminy Michałowo.
W ramach projektu zapewniamy m.in.:
• wypłatę pomocy celowej;
• wyjazdowy trening wydolności rodzinnej z elementami integracyjno-kulturalnymi;
• warsztat samoobrony;
• warsztaty budowania w zakresie samooceny i zmiany wizerunku;
• integracja grupowa poprzez aktywność fizyczną (basen);
• wsparcie psychologiczne (indywidualne i grupowe);
• wsparcie prawne i obywatelskie;
• mentoring;
• animację oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem w projekcie.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2018 do 31.10.2020 r. ( II tury)
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie, ul. Białostocka 11, gdzie dostępne są również deklaracje zgłoszeniowe.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Załączniki:

 

Zaproszenie na seminarium

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w imieniu Pani Jadwigi Zabielskiej – Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku zaprasza do udziału w seminarium oraz briefingu prasowym Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017 – Podprogram 2018.
Spotkanie odbędzie się w dniu 30.11.2018 r. w Białymstoku w Hotelu Silver, ul. Kopernika 97, 15-396 Białystok, w godzinach: 9:00-9:30 briefing, 9:30-13:30 seminarium. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres: business@sunmore.pl

ZAPROSZENIE POPŻ briefing – Białystok

ZAPROSZENIE POPŻ seminarium – Białystok

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko

PRACOWNIK SOCJALNY

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, pełen etat

Data ogłoszenia: 15.11.2018 r.

Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2019

Termin składania dokumentów: 14.12.2018 r.

Więcej „NABÓR NA WOLNE STANOWISKO”