AKTYWNI SENIORZY – ŚWIADOMI OBYWATELE

plakat asos 2017 A4

 

AKTYWNI SENIORZY – ŚWIADOMI OBYWATELE

Celem projektu jest zwiększenie aktywności, wzrost wiedzy i zaangażowania seniorów w sprawy publiczne do końca października 2017r.

W projekcie zaplanowano warsztaty, podczas których uczestnicy zostaną zaktywizowani do podejmowania oddolnych inicjatyw i angażowania się w życie publiczne swojej wsi, miejscowości czy gminy (np. poprzez rady seniorów), nabędą wiedzę na temat pracy zespołowej; zdobędą umiejętności prowadzenia wystąpień publicznych, podniosą swoje kwalifikacje.

Poprzez udział w wyjeździe studyjnym, spotkaniu upowszechniającym uczestnicy zapoznają się z dobrymi praktykami włączania seniorów w procesy decyzyjne oraz współpracy władz lokalnych z mieszkańcami.

Projekt zaplanowano od maja do października 2017r; dla 40 seniorów (osób które ukończyły 60 rok życia), mieszkańców gmin Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Jasionówka, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów.

Działania:

– Od czerwca do września planowane są warsztaty aktywizujące (z zakresu partycypacji obywatelskiej, kształtowanie umiejętności i pozytywnej postawy wobec aktywnych działań; dotyczyć będą m.in. aktywizacji seniorów i kreatywnego myślenia, wzrostu samooceny oraz aktywizacji w podejmowaniu oddolnych inicjatyw i wzrostu ich zaangażowania w życie publiczne swojej wsi, miejscowości, gminy; budowania zespołu;  współpracy w ramach inicjatywy lokalnej, analizy potrzeb lokalnego środowiska w zakresie potencjalnych sytuacji, problemów;  sposobów uczestnictwa w życiu publicznym np. poprzez Rady Seniorów): 40 h dydaktycznych.

– Od lipca do września odbywać się będą warsztaty praktyczne, wynikające z analizy potrzeb – przyczynią się do podniesienia kompetencji i nabycia konkretnych umiejętności przez uczestników projektu; z uwagi na przyrodniczo- turystyczną specyfikę obszaru mogą to być np. szkolenia z pielęgnacji terenów zielonych; szkolenie z budowy małej architektury służącej utrzymaniu porządku we wsi:  16 h dydaktycznych.

– Wyjazd studyjny (planowana Gdynia, 4 dni).

– Spotkanie podsumowujące.

Wszelkie informacje poniżej:

Informacja o ASOS 2017

Regulamin ASOS 2017

Formularz rekrutacyjny ASOS 2017

wzór umowy ASOS 2017