Aktualności

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o stypendia Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES. Rozpoczynamy nabór wniosków, który potrwa do 5 kwietnia br.
Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej rodzin, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Naszym celem jest trwała poprawa sytuacji życiowej zwłaszcza tych rodzin, które dostrzegają własne możliwości radzenia sobie z trudnościami.

Respirator, ssak, koncentrator tlenu podtrzymują funkcje życiowe dziecka w ciężkim stanie klinicznym. Do tego leki, pieluchomajtki, rehabilitacja… koszty opieki są ogromne. Mieszkanie przypomina salę szpitalną ze specjalistycznym sprzętem. Jedno z rodziców rezygnuje z pracy, by pełnić niemalże nieustanny dwudziestoczterogodzinny dyżur przy łóżku. Dziecko najczęściej nie chodzi, samodzielnie nie połyka, nie mówi… często samodzielnie nie oddycha. Nie potrafi odkaszlnąć, dlatego trzeba być blisko, stale w gotowości, by odessać wydzielinę z górnych dróg oddechowych. Śmierć może przyjść w każdej chwili, tak szybko jak przychodzi infekcja, dlatego opiekunowie muszą dbać o sterylne warunki w domu. Mama i tata żyją w lęku o życie dziecka a gdy dochody rodziny nie są odpowiednio wysokie, również w lęku o zabezpiecznie podstawowych potrzeb rodziny.

Taka jest codzienność wielu rodzin, opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym. Dla nich jest Program Pomocy Dzieciom. Chcemy dotrzeć zwłaszcza do tych rodzin, których wołanie o pomoc nie przebija się do mediów i gazet. Do rodzin, które w nierzadko skrajnie trudnych warunkach z wielkim oddaniem opiekują się ciężko chorymi dziećmi. Jednak nie posiadają już sił i zasobów umożliwiających pozyskiwanie koniecznych funduszy na zapewnienie dziecku i rodzinie odpowiednich warunków życiowych.

Szczegółowe informacje o Programie Pomocy Dzieciom oraz zasadach rekrutacji, ubiegania się o pomoc, znajdują się na stronie: https://www.spes.org.pl/co-robimy/program-pomocy-dzieciom

Zaszczep się wiedzą – akcja informacyjna na temat szczepień ochronnych

„Zaszczep się wiedzą” to akcja informacyjna Głównego Inspektoratu Sanitarnego na temat szczepień ochronnych, która ma na celu promocję szczepień ochronnych, jako najskuteczniejszą formę zapobiegania chorobom zakaźnym.

Wszelkie informacje i odpowiedzi na nurtujące pytania znajdziecie Państwo na stronie internetowej http://zaszczepsiewiedza.pl/aktualnosci/

 

W związku z bardzo niskimi temperaturami na terenie kraju, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi poprzez wychłodzenie organizmu, mając jednocześnie na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców zwracamy się do wszystkich o zwrócenie szczególnej uwagi na sąsiadów, osoby bezdomne, starsze, samotne.

W razie zauważenia niepokojących sygnałów należy każdorazowo zawiadamiać Policję lub tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przypominamy o systematycznym ogrzewaniu pomieszczeń, stosownym ubieraniu się. i ograniczaniu wyjść na zewnątrz. Osoby samotne, z ograniczoną możliwością do funkcjonowania w środowisku zapraszamy do objęcia pomocą w formie usług opiekuńczych.

 

Radosnych i pełnych spokoju
Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych szczęśliwych dni
w nadchodzącym Nowym Roku 2018
życzy
Kierownik
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Michałowie
z pracownikami

Boże Narodzenie 2017

SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo

Projekt pt. „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo” skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie gminy Michałowo korzystających z pomocy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej bądź kwalifikujących się do takiej pomocy, bezrobotnych, posiadających III profil pomocy lub biernych zawodowo.

W ramach projektu zapewniamy m.in.:

– wypłatę zasiłków celowych;

– udział w treningach umiejętności społecznych;

– możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach;

– możliwość odbycia płatnego stażu;

– pomoc w znalezieniu pracy (pośrednictwo pracy);

– indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym;

– pomoc psychologiczną;

– animację oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem w projekcie.

Projekt  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie, ul. Białostocka 11, gdzie dostępne są również do uzupełnienia deklaracje zgłoszeniowe.

Formularz rekrutacyjny również do pobrania poniżej.

formularz_rekrutacyjny_szansa

Dzień Seniora 2017

Z okazji Dnia Seniora w dniu 26 października 2017 roku odbyło się spotkanie biesiadne. W uroczystościach wzięło udział 80 osób. Spotkanie uświetnił spektakl  przygotowany przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach oraz zespoły muzyczne działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Michałowie – „Feniks”, „Słowiańska nuta”,  „Czerwone szpilki”, które swoimi występami nadały klimat. W zorganizowanych konkursach uczestnicy spotkania mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i kreatywnością.

Wszystkim wciąż młodych duchem emerytom i rencistom życzymy długich lat życia w dobrym zdrowiu i w gronie najbliższych, pogody ducha, satysfakcji oraz spełnienia marzeń i zamierzeń. Niech Wam sprzyja szczęście, niech Wam zdrowie służy. 100 lat!

[robo-gallery id=”914″]

Wyprawka szkolna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

Od 175 do 445 złotych – na takie dofinansowanie zakupu podręczników będą mogli liczyć uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wsparcie można otrzymać w ramach przyjętego przez Radę Ministrów programu „Wyprawka szkolna”. Na jego realizację rząd przeznaczył w sumie 13 mln złotych.

Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. Co ważne, w odniesieniu do niektórych adresatów programów dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych innych niż podręczniki.

Jakie dofinansowanie?

Wysokość wsparcia w ramach programu „Wyprawka szkolna” jest uzależniona m.in. od rodzaju niepełnosprawności oraz typu szkoły. Dofinansowanie może wynieść od 175 do 445 złotych.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Przyznanie wsparcia wymaga złożenia wniosku przez rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka). Wniosek o wsparcie może złożyć też pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018. Termin przyjmowania wniosków ustali wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły, a w przypadku szkół muzycznych, rolniczych i leśnych – ministrowie prowadzący dany typ szkoły. Warto pamiętać, że terminy te przypadają na pierwsze dni września.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat programu „Wyprawka szkolna” znajdziesz na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dowiesz się tam między innymi, na jakie wsparcie możesz liczyć, kto wypłaci ci dofinansowanie i w jaki sposób powinieneś udokumentować wydatki.