Aktualności

drewno

W związku z nadchodzącym okresem zimy, silnych mrozów, które mogą nieść za sobą tragiczne w skutkach zagrożenia zwracam się do wszystkich mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na sąsiadów, osoby bezdomne, starsze, samotne.

W razie zauważenia niepokojących sygnałów należy każdorazowo zawiadamiać Policję lub tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wykazy schronisk i noclegowni, a także ośrodków wsparcia dostępne są do wiadomości osób zainteresowanych poniżej.

http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Pomoc+spoleczna/Pomoc+osobom+bezdomnym/default.htm

„Szlachetna Paczka” szuka wolontariuszy!!!

szlachetna

„Szlachetna Paczka” szuka wolontariuszy na terenie gminy Michałowo!

Tylko jeśli znajdą się wolontariusze akcja ruszy i pomoc otrzymają rodziny i dzieci w potrzebie. Możesz zyskać nie tylko satysfakcję z niesionej pomocy, ale także doświadczenie i nowe kompetencje. Kogo szukamy? Przede wszystkim osób o wielkim sercu, pełnych zapału i chęci do pomocy innym! Wolontariusz powinien być pełnoletni, jednak nie ma żadnego limitu wiekowego! Wszystkie oferty 18+ będą brane pod uwagę!

Logować się można za pośrednictwem strony internetowej www.szlachetnapaczka.pl/superw
POTRZEBA MNÓSTWO OSÓB DO POMOCY! NIE MA CHWILI DO STRACENIA!
Pamiętajcie „W każdym z nas tkwi moc czynienia dobra” – więc do dzieła! Czekamy na Wasze zgłoszenia! W razie problemów z rejestracją proszę o kontakt telefoniczny: 607931011
Pozdrawiam i do usłyszenia
Lider rejonu Michałowo programu Szlachetna Paczka w województwie podlaskim

Izabela Czerniawska

Refundacja biletów miesięcznych

2000px-znak_d-15-svg

DRODZY MIESZKAŃCY GMINY MICHAŁOWO!

Przypominamy, iż na terenie Naszej Gminy realizowany jest lokalny program osłonowy w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. W ramach tego programu uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujący teren Gminy Michałowo, a dojeżdżający do szkoły środkami komunikacji publicznej (PKS, inni przewoźnicy) mogą nabyć prawo do zwrotu w wysokości 50% poniesionych wydatków za bilet miesięczny.

Warunkiem otrzymania refundacji jest okazanie imiennego biletu miesięcznego zakupionego na dany miesiąc roku szkolnego.

Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników MGOPS w Michałowie.

Zapraszamy.

Wniosek do pobrania:

wniosek-na-refundacje-biletow

Leki 75+

 

banery-75plus-01

Informacja:

Od 1 września obowiązuje lista bezpłatnych leków dla seniorów.

Kto może wystawiać recepty na bezpłatne leki 75+:

1)      Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;

2)      Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej;

3)      Lekarz wypisujący receptę dla siebie lub dla rodziny.

Informacja od lekarza specjalisty:

1)      Jeżeli lekarz specjalista uważa, że pacjent powinien być leczony lekami, które mogą być przepisane pacjentowi bezpłatnie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej to przekazuje lekarzowi poz pisemną informację na temat zalecanego leczenia. Lekarz specjalista ma w dalszym ciągu możliwość przepisania leków refundowanych na zasadach ogólnych.

Komu przysługują bezpłatne leki 75+:

1)      Bezpłatnie leki przysługują wszystkim seniorom w wieku 75+ uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanym ze środków publicznych;

2)      Jedynym kryterium jest wiek weryfikowany na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób bez numeru PESEL);

3)      Bezpłatne leki przysługują od dnia 75. urodzin pacjenta.

Jakie leki przysługują bezpłatnie pacjentom 75+:

1)      Lista bezpłatnych leków stanowi część d obwieszczenia refundacyjnego. Zawiera 1129 pozycji (1129 preparatów) obejmujących 68 substancji czynnych;

2)      Objęte bezpłatnym dostępem są całe grupy limitowe leków;

3)      Objęte bezpłatnym dostępem są leki stosowane w leczeniu chorób wieku podeszłego (głównie choroby przewlekłe takie jak np. choroby serca i układu krążenia, choroba Parkinsona, osteoporoza);

4)      Lista bezpłatnych leków będzie zmieniana co dwa miesiące wraz z obwieszczeniem refundacyjnym.

Realizacja recept:

1)      Recepta musi być oznacza przez osobę wystawiającą w polu kod uprawnień dodatkowych kodem „S”. Farmaceuta nie ma prawa poprawiania tego kodu na recepcie;

2)      Odpłatność za leki jest oznaczana w taki sam sposób, jakby lek był wydawany na zasadach ogólnych. Farmaceuta sprawdza, które z przepisanych leków przysługują pacjentowi bezpłatnie, a następnie wydaje bezpłatnie te leki pacjentowi;

3)      Jeżeli pacjentowi przysługują również inne uprawnienia dodatkowe, przepisane leki są wydawane przez farmaceutę w najkorzystniejszym dla pacjenta wariancie finansowym;

4)      Na jednej recepcie można przepisać leki bezpłatne, leki refundowane na zasadach ogólnych oraz leki za 100% odpłatnością.

Jak finansowane są leki 75+:

1)      Część, którą dotychczas pokrywał Narodowy Fundusz Zdrowia jest nadal pokrywana z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia;

2)      Część obejmującą dotychczasową odpłatność pacjenta (a więc część obejmującą zapewnienie bezpłatnego dostępu) jest pokrywana z budżetu państwa;

3)      Zgodnie z projektem budżetu na rok 2017 finansowanie leków 75+ zostało zapewnione na poziomie wynikającym z ustawy wprowadzającej bezpłatne leki, a więc w kwocie 564,3 mln zł.

 

Szczegółowe informacje także na specjalnej stronie http://75plus.mz.gov.pl/

Ogłoszenie dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie zawiadamia, iż na mocy art. 20 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  (Dz. U. z 2009 r. nr 1, poz. 7  z późn. zm.), wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 12, w godz. od  7,15 do 15,00 od poniedziałku do piątku.

Równocześnie informujemy, iż w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2016 r., ustalenie prawa do  świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń  przysługujących za miesiąc październik 2016 r. nastąpi do dnia 31 października 2016 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 01 września 2016 r.  do dnia 31 października  2016 r., ustalenie prawa do  świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń  przysługujących za miesiąc październik 2016 r. nastąpi do dnia 30 listopada 2016 r.

Wnioski do pobrania w zakładce Świadczenia – Fundusz alimentacyjny

Ogłoszenie dot. świadczeń rodzinnych

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie – referat ds. świadczeń  rodzinnych zawiadamia, iż na mocy art. 26 ust. 2a, 3 i 4 ustawy z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 poz. 114 z późn. zm.),  art. 2 ust.1 i 2 ustawy z dnia 2008-10-17 o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456), wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 będą przyjmowane od dnia 01 września 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Michałowie  ul. Białostocka 11, pokój nr 12, w godz. od  7,30 do 15,00 od poniedziałku do piątku.

Informujemy również, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można składać drogą elektroniczną.

Równocześnie informujemy, iż w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących za miesiąc listopad 2016 r. nastąpi do dnia 30 listopada 2016 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 01 października 2016 r.  do dnia 30 listopada 2016 r., ustalenie prawa do  świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących za miesiąc listopad 2016 r. nastąpi do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

Wnioski do pobrania w zakładce Świadczenia – Świadczenia rodzinne

Kolonie letnie dla dzieci rolników dofinansowane z KRUS

KRUS organizuje kolonie letnie w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym STER w Okunince (okolice Włodawy, woj. lubelskie).

Termin: 3 sierpnia 16 sierpnia 2016 r.
Całkowity koszt – 350 zł za 2 tygodnie pobytu.
Dzieci w wieku 9-16 lat.
Warunek: 1 z rodziców ubezpieczone w KRUS-ie.
Szczegółowych informacji udziela Pan Paweł Kondracki, tel. 506 036 522.

Projekty Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

zdjecie projekt aktywny                                        horyzonty-baner4

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku poszukuje osób zainteresowanych udziałem w bezpłatnych projektach:

„SZEROKIE HORYZONTY”: staże za granicą: Hiszpania, Portugalia i Szwecja (osoby niepracujące w wieku 25 – 35 lat, opiekun ze strony ZDZ podczas pobytu za granicą)

„BĄDŹ AKTYWNY”  – szkolenia zawodowe: Spawacza MAG, Kucharz,  Magazynier, Robotnik ogólnobudowlany, Księgowość (osoby niepracujące, do 29 roku życia)

Oferujemy stypendia szkoleniowe

Spotkanie informacyjne:

24 sierpnia 2016, godz. 11.00

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie, pokój nr 14

Szczegółowe informacje na stronie http://www.zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane.html