Aktualności

PRZEMOC W RODZINIE

przemoc w rodzinie - świadek

PRZEMOC BOLI, KIEDY:

popychasz, bijesz, kopiesz, szarpiesz….

przemoc fizyczna

wyśmiewasz, wyzywasz, poniżasz, grozisz….

przemoc psychiczna

gwałcisz, wymuszasz pożycie seksualne, demonstrujesz zazdrość, wyśmiewasz ciało drugiej osoby….

przemoc seksualna

okradasz, odbierasz zarobione pieniądze, nie dbasz, by zaspokoić swojej rodziny, nie pozwalasz na podjęcie pracy zarobkowej przez współmałżonka….

przemoc ekonomiczna

zaniedbujesz, szczególnie dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne, chore….

zaniedbywanie to też przemoc!

Nie istnieje jedno przestępstwo o nazwie „przemoc w rodzinie”. Kodeks Karny określa szereg przestępstw, które mogą zostać popełnione z jej użyciem:

art. 157 kk – naruszenie czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia

art. 156 kk – ciężki uszczerbek na zdrowiu

art. 207 kk – znęcanie się

art. 190 kk – groźby karalne

art. 191 kk – zmuszanie do określonego działania

art. 197 kk – zgwałcenie

W Polsce obowiązuje zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci ( art. 96 krio).

Osoba pokrzywdzona nie musi osobiście zawiadamiać o tym co ją spotkało

MOŻE TO ZROBIĆ KAŻDY!

WSPARCIE DLA OFIAR PRZEMOCY

Pamiętaj! Nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, maltretowanie – nic nie usprawiedliwia zachowań sprawcy! Przemoc w rodzinie występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej! Przemoc w rodzinie rzadko bywa jednorazowym incydentem – jeśli nie zostanie podjęte stanowcze działanie wobec sprawcy – przemoc się powtórzy.

Ważne telefony:

TELEFON ZAUFANIA helpline.org.pl
0 800 100 100
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 17.00
bezpłatny, można także dzwonić przez Skype, rozmawiać na czacie lub wysłać maila: helpline@helpline.org.pl

TELEFON „NIEBIESKA LINIA” STOWARZYSZENIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
0 801 12 00 02
czynny od poniedziałku do soboty 10.00 – 22.00, w niedziele i święta 8.00 – 16.00
płatny pierwszy impuls

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” WARSZAWSKA NIEBIESKA LINIA
22 668 70 00
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 22.00
pełnopłatny dla osoby dzwoniącej

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
0 800 12 12 12
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 20.00
bezpłatny z telefonów stacjonarnych i Orange oraz ze strony internetowej, w pozostałych godzinach można przedstawić problem i zostawić numer telefonu i oczekiwać telefonu zwrotnego

Spotkanie z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku

W dniu 17.05.2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Michałowie odbyło się spotkanie osób bezrobotnych z terenu Naszej Gminy z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Przeprowadzone przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku spotkanie połączone z warsztatami nt. dokumentów aplikacyjnych wzbudziło duże zainteresowanie wśród uczestników. Osoby prowadzące w sposób fachowy i dostępny prowadziły zajęcia.

DSC06619 DSC06617 DSC06618  DSC06620 DSC06621 0DSC06622

Zaproszenie na spotkanie

     2000px-POL_gmina_Michałowo_COA.svg  logo_pup        Kopia logo

                                                                                             gok

W dniu 17 maja 2016 roku o godz.10.00 w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie przy ul. Białostockiej 19 odbędzie się spotkanie mieszkańców Gminy Michałowo, borykających się ze znalezieniem zatrudnienia.

Spotkanie prowadzone będzie przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, którzy przedstawią oferty pracy, możliwości przekwalifikowań, szkoleń, odbycia stażu u pracodawcy, pozyskania środków na działalność gospodarczą oraz uzyskania uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych. W trakcie spotkania przeprowadzony zostanie również warsztat, który dotyczyć będzie wypełniania dokumentów aplikacyjnych. Przewidywany czas spotkania około 2 godziny.

Serdecznie zapraszamy.

…………………………….

W dniu 3.05.2016 r. z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
pracownicy MGOPS w Michałowie uczestniczyli w uroczystościach odbywających
się przy pomniku w parku miejskim w Michałowie.

13138828_1092120724189091_1172922794113143723_n  13139022_1092120987522398_85056649626507982_n  13130856_1092122014188962_6684628584460921853_o  13147794_1092130060854824_7640874957476148841_o  13130831_1092127514188412_3549588566499700449_o  1-01245  13147583_1092127720855058_790818046767915688_o  13131014_1092123587522138_6734284808314359363_o

500+

rodzina 500

Na bieżąco przyjmowane są wnioski od mieszkańców Gminy Michałowo o
świadczenie wychowawcze. Na dzień 30 kwietnia 2016 r. w Miejsko Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie złożono 293 wnioski o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego ( w tym 11 wniosków, które wpłynęły drogą
elektroniczną). Zrealizowano 218 wniosków, czyli 218 rodzin otrzymało
przyznane im świadczenia. Kolejne wypłaty świadczeń planowane są na dzień 25
maja 2016.

Akcja portalu DuzaRodzina.pl

petycja_-_grafika_podmioty_-_spozywcze1

Szanowni Państwo, Drogie Rodziny – JEST AKCJA!

Organizujemy  akcję „Nasi Nowi Partnerzy Karty Dużej Rodziny”,  w ramach której tworzymy  petycję online skierowaną do firm i instytucji, które chcemy pozyskać do ogólnopolskiego programu zniżek i rabatów dla rodzin 3+.

Teraz zbieramy podpisy pod petycją nr 1 – adresowaną do przedstawicieli branży spożywczej: Biedronka, Auchan, Lidl, POLOMarket, Kaufland, Netto, Dino, InterMarche, Delikatesy Centrum, Chata Polska, Żabka, ABC, Lewiatan.

Cenny jest każdy podpis! Zachęcamy – podpiszcie się: wszyscy posiadacze Kart  – i duzi, i mali, bliscy, np. rodzice, dziadkowie, znajomi, jak również sympatycy naszego portalu i FB oraz wszyscy, którym zależy na polepszeniu jakości życia rodzin w Polsce.

Jak podpisać? Należy kliknąć w link – wyświetlą się szczegóły:

http://duzarodzina.pl/petycje/

                DZIĘKUJEMY! Redakcja portalu DuzaRodzina.pl

Wizyta „Bus 500” w Naszej Gminie

W dniu 6 kwietnia 2016 r. do naszej Gminy zawitał mobilny punkt informacyjny „Bus 500” promujący Program „Rodzina 500+”, a wraz z nim Pan Roman Czepe, doradca wojewody wraz z urzędnikami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Polityki Społecznej, którzy udzielali mieszkańcom kompleksowych informacji nt. Programu.

Przypominamy, że aby otrzymać świadczenie od 1 kwietnia, należy złożyć wniosek do 1 lipca włącznie. Jeśli zgłosimy się później, dostaniemy świadczenie naliczane od miesiąca zgłoszenia, bez wyrównania. Wnioski można także składać internetowo.

DSC_0010 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0014

Program „Rodzina 500+”

rodzina 500

W związku z opublikowaniem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195) mającej wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. informujemy, iż na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku została utworzona zakładka Programu „Rodzina 500+”, w której znajdziecie Państwo informacje dotyczące świadczenia wychowawczego.

Program Rodzina 500+

Jak otrzymać świadczenie wychowawcze? Ulotka Programu

Jednocześnie informujemy, iż stosowne informacje w w/w temacie można uzyskać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie, pokój nr 12.

PROJEKT AKTYWNA i NIEZALEŻNA – wsparcie aktywności zawodowej kobiet opiekujących się osobą zależną

 

Rekrutacja: 15.02.2016-15.03.2016

Zapraszamy do projektu KOBIETY sprawujące opiekę nad osobą zależną:
– KOBIETY powyżej 30. roku życia
– zamieszkujące powiat białostocki, sokólski lub Miasto Białystok
– opiekujące się dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
– pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, ale też te niezarejestrowane,
(CZYLI osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane w PUP, nieaktywne bądź bierne zawodowo,
w tym 20 osób DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH oraz 20 osób o NISKICH KWALIFIKACJACH)

Program opracowaliśmy specjalnie z myślą o potrzebach KOBIET. Mamy tylko 40 miejsc (w tym 20 dla kobiet po 50. roku życia).
Kompleksowy program wsparcia obejmuje:
1. IPD „Bilans Kompetencji” – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania ścieżki rozwojowej oraz zawodowej każdej uczestniczki. Termin realizacji: kwiecień 2016 r.

2. Warsztaty rozwoju osobistego – zajęcia grupowe, prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych coachów oraz doradców, celem których jest wzrost wiary we własne możliwości oraz udoskonalenie umiejętności społecznych. Termin realizacji: maj 2016 r.

3. Kursy zawodowe – kształcące w zawodach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy, tj:
Sprzedawczyni z obsługą kasy fiskalnej z fakturowaniem – 80 godz.
Opiekunka dziecięca – 80 godz.
Telemarketerka/Pracownica call-center – 80 godz.
Profesjonalna Office Manager – 80 godz.
Każda z uczestniczek ww. kursów otrzyma stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu. Termin realizacji: czerwiec – lipiec 2016 r.

4. Grupowe i indywidualne wsparcie w poszukiwaniu pracy –
a. warsztaty grupowe, prowadzone przez doświadczonych doradców zawodowych i pośredników pracy, z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Termin: sierpień 2016 r.
b. Coaching kariery – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy w celu bezpośredniej pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia. Termin realizacji: wrzesień 2016 r. – styczeń 2017 r.

5. Staże zawodowe–3-miesięczne, PŁATNE staże zawodowe dla każdej z 40 uczestniczek projektu. Termin realizacji: październik 2016 r.–kwiecień 2017 r.

6. PRACĘ ma podjąć co najmniej 20 uczestniczek projektu.

KAŻDA UCZESTNICZKA OTRZYMA:
– 997 zł netto x 3 miesiące = 2991 zł netto wynagrodzenie za staż
– ok. 530 zł netto stypendium szkoleniowe
– zwrot kosztów dojazdu (udział w warsztatach, kursach, stażu) – najtańszym kosztem transportu

Udział w projekcie jest bezpłatny.
BIURO PROJEKTU: 4progress – doradztwo i szkolenia,

ul. Legionowa 30 lok. 205, 15-281 Białystok, tel./fax: 85 746 40 50; e-mail: rekrutacja@4progress.pl

Bliższych informacji udziela Pani Ewa Brajczewska – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Kompetencji PRO-SKILLS
tel. 698 623 456, e-mail: ebrajczewska@pro-skills.pl
www.pro-skills.pl