Mikrodotacje dla organizacji pozarządowych

2-gi NABÓR WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJE W RAMACH PROJEKTU

„PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI – II edycja”

KONKURS 2/2017

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO – Podlaskie we współpracy z Łomżyńskim Forum Samorządowym ogłasza nabór do Konkursu 2/2017 o przyznanie wsparcia na realizację projektów w ramach „Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji – II edycja” dla organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Termin naboru wniosków od 01.06.2017r. do 30.06.2017r.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.fir.org.pl

mikrodotacje fio

Wielkanoc 2017

 

images

Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się wiosny i wiarą w sens życia. Pogody w sercu              i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz wzajemnej serdeczności i radosnych chwil w gronie najbliższych osób.

                                                                                                                                                                                      życzy Kierownik

                                                                                                                                                                                  wraz z Pracownikami

                                                                                                                                                                            Miejsko Gminnego Ośrodka

                                                                                                                                                                     Pomocy Społecznej w Michałowie

 

 

 

Projekt „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo”

W dniu 03.04.2017 r. rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach projektu „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo”. Projekt realizowany jest przez fundację DIALOG w partnerstwie z LGD „Puszcza Knyszyńska” i MGOPS w Michałowie.

Pierwsze zajęcia dotyczą spotkań z doradcą zawodowym oraz warsztatów z trenerem umiejętności społecznych. Warsztaty odbywają się dzięki otwartości dyrekcji i pracowników w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie. Jednocześnie wraz z rozpoczęciem działań szkoleniowych rozpoczęły się zajęcia animacyjne skierowane do dzieci uczestników projektu, które odbywać się będą w Gminnej Bibliotece w Michałowie dzięki uprzejmości Pani Kierownik.

Przed uczestnikami projektu kursy w zakresie: prawa jazdy, opiekun, spawacz oraz staże zawodowe. 20170403_081621 20170403_081638 20170403_082336 20170403_082400 20170403_083211 20170403_083322 20170403_083438 20170403_084539

21 marzec – Światowy Dzień Pracy Socjalnej

praca socjlana

21 marca 2017 r. pracownicy socjalni na całym świecie obchodzą Światowy Dzień Pracy Socjalnej (WSWD). W tym roku pod hasłem promowania zrównoważonego rozwoju społecznego i ekologicznego.

Światowy Dzień Pracy Socjalnej ustanowiony został jako inicjatywa Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW), do której od ubiegłego roku należy nasza organizacja.  Co roku hasło WSWD nawiązuje do jednego z filarów Globalnej Agendy Pracy Socjalnej i Rozwoju Społecznego.

W obchody Światowego Dnia Pracy Socjalnej włączają się poszczególne organizacje członkowskie IFSW organizując spotkania, debaty oraz promując wartości, na których opiera się praca socjalna.

W tym roku główne uroczystości WSWD odbędą się w Genewie w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), gdzie zaplanowano dwudniowe obrady i sesję poświęconą pracy socjalnej. Wydarzenie będzie można śledzić w przekazie dostępnym na stronie internetowej ONZ. Program dostępny jest tutaj.

Obchodom WSWD, jak co roku towarzyszy specjalnie przygotowany plakat – przetłumaczony w kilkudziesięciu językach, w tym również po raz pierwszy oficjalnie na język polski.

Zarówno globalne wydarzenia związane ze Światowym Dniem Pracy Socjalnej, jak też lokalne inicjatywy służą podkreśleniu znaczenia pracy socjalnej dla budowania społeczeństwa opartego na poszanowaniu i wzmacnianiu ludzkiej godności. Tak rozumiana praca socjalna służy rozwojowi całych społeczeństw, które nie powinny zapominać o grupach najsłabszych i marginalizowanych.

Warto o powyższych wartościach przypominać codziennie, szczególnie w warunkach polskich tym, którzy pracę socjalną w wymiarze praktyki usiłują sprowadzić do administracyjnych procedur, interwencji i kontroli społecznej zapominając m.in. o jej relacyjnym charakterze.

Im wszystkim oraz nam samym warto przy tej okazji przypomnieć o tym czym jest praca socjalna za jej globalną definicją z 2014 r