Aktualności

Ogłoszenie – świadczenia rodzinne

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie – referat ds. świadczeń rodzinnych zawiadamia, iż na mocy art. 26 ust. 2a, 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228 poz. 2255 z późn. zm.), art. 2 ust.1 i 2 ustawy z dnia 2008-10-17 o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 223 poz. 1456), wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres świadczeniowy 2013/2014 będą przyjmowane od dnia 01 września 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 12 , w godz. od 7,30 do 15,00 od poniedziałku do piątku.

Równocześnie informujemy, iż w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2013 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących za miesiąc listopad 2013 r. nastąpi do dnia 30 listopada 2013 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 01 października 2013 r. do dnia 30 listopada 2013 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących za miesiąc listopad 2013 r. nastąpi do dnia 31 grudnia 2013 r.

Ogłoszenie – świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie zawiadamia, iż na mocy art. 20 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 z późn. zm.), wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2013/2014 będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 12 , w godz. od 7,15 do 15,00 od poniedziałku do piątku.

Równocześnie informujemy, iż w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2013/2014 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia  31 sierpnia 2013 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2013 r. następuje do dnia 31 października 2013 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 01 września 2013 r. do dnia 31 października 2013 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2013 r. następuje do dnia 30 listopada 2013 r.