Informacje ogólne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy i został utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 1/90 Naczelnika Gminy Michałowo z dnia 14 maja 1990r.
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Obowiązkiem osób korzystających z pomocy społecznej jest współudział w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

Godziny pracy ośrodka:

 • poniedziałek    07:15 – 15:15
 • wtorek    07:15 – 15:15
 • środa    07:15 – 15:15
 • czwartek    07:15 – 15:15
 • piątek    07:15 – 15:15

Swoim działaniem obejmuje miejscowości:

 • Michałowo
 • Bachury
 • Bagniuki
 • Barszczewo
 • Bieńdziuga
 • Bondary
 • Budy
 • Brzezina
 • Cisówka
 • Ciwoniuki
 • Dublany
 • Gonczary
 • Gorbacze
 • Hieronimowo
 • Hoźna
 • Jałówka
 • Julianka
 • Juszkowy Gród
 • Kalitnik
 • Kamienny Bród
 • Kazimierowo
 • Kituryki
 • Kobylanka
 • Koleśne
 • Kondratki
 • Kopce
 • Kowalowy Gród
 • Krugły Lasek
 • Krukowszczyzna
 • Krynica
 • Kuchmy – Kuce
 • Kuchmy – Pietruki
 • Kuryły
 • Leonowicze
 • Lewsze
 • Maciejkowa Góra
 • Majdan
 • Michałowo – Kolonia
 • Mostowlany – Kolonia
 • Mościska
 • Nowa Łuplanka
 • Nowa Wola
 • Nowe Kuchmy
 • Nowosady
 • Odnoga – Kuźmy
 • Osiedle Bondary
 • Oziabły
 • Pieńki
 • Planty
 • Potoka
 • Pólko
 • Romanowo
 • Rybaki
 • Sacharki
 • Sokole
 • Stara Łuplanka
 • Stare Kuchmy
 • Supruny
 • Suszcza
 • Szymki
 • Tanica Dolna
 • Tanica Górna
 • Tokarowszczyzna
 • Topolany
 • Tylwica
 • Tylwica – Kolonia
 • Tylwica – Majątek
 • Zajma
 • Zaleszany
 • Żednia