Kadra

Kierownik

Anna Funkowska
pokój: 14

Dział Finansowo – Księgowy

Główny Księgowy
Alicja Dąbrowska
pokój: 15

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej

Specjalista pracy socjalnej
Alina Kalinowska
pokój: 13

Specjalista pracy socjalnej
Anna Tomaszuk
pokój: 13

Specjalista pracy socjalnej
Anna Grzeszczak
pokój: 13

Aspirant pracy socjalnej
Emilia Jakuć
pokój: 15

 

Dział Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych, Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych

Podinspektor
Magdalena Brumer-Kondratowicz
pokój: 12

Podinspektor
Diana Barszczewska
pokój: 12

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej

Pracownik socjalny
Izabela Pacewicz
pokój: 13

Dział Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych, Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych

Podinspektor
Justyna Ostaszewska
pokój: 12

 

Opiekunki pracujące w środowiskach

Abramowicz Jolanta

Turosieńska Grażyna

Tołwińska Janina

Tarasewicz Maria

Gajko Elżbieta

Kosakowska Iwona

Wroceńska Halina

Ciwoniuk Angelika

Kalinowska Lilla

Iwanowa Anżela

Rudzińska Małgorzata

Rostkowski Ala

ASYSTENCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Żmiejko Justyna

Wojciechowska Bogumiła