Kadra

Kierownik

Anna Funkowska
pokój: 14

Dział Finansowo – Księgowy

Główny Księgowy
Alicja Dąbrowska
pokój: 15

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej

Specjalista pracy socjalnej
Irena Korżyńska
pokój: 13

Specjalista pracy socjalnej
Irena Czaban
pokój: 13

Specjalista pracy socjalnej
Alina Kalinowska
pokój: 13

Specjalista pracy socjalnej
Anna Tomaszuk
pokój: 13

Aspirant pracy socjalnej
Emilia Jakuć
pokój: 15

Dział Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych, Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych

Podinspektor
Romualda Kasperuk
pokój: 12

Podinspektor
Magdalena Brumer-Kondratowicz
pokój: 12

Podinspektor
Diana Barszczewska
pokój: 12

Opiekunki pracujące w środowiskach

Opiekun
Jolanta Abramowicz

Opiekun
Iwona Kosakowska

Opiekun
Lilla Kalinowska

Opiekun
Maria Tarasewicz

Opiekun
Janina Tołwińska

Opiekun
Bogumiła Wojciechowska

Opiekun

Krystyna Charkiewicz

Opiekun

Halina Wroceńska