Kontakt

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie

16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11
tel./fax.:85 713 17 82, tel.: 85 713 17 80, 85 713 17 72
email: gopsmich@michalowo.eu