Pomoc psychologiczna w MGOPS w Michałowie

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie informuje, iż w siedzibie Ośrodka można skorzystać z pomocy psychologa. Wszelkich informacji dot. spotkań można uzyskać  pod numerami telefonów 85 7131780, 85 7131782, 85 7131772 lub osobiście w siedzibie Ośrodka.