Pomoc w Powiatowym Centrum Pomocy Społęcznej w Białymstoku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku prowadzi pomoc specjalistyczną dla mieszkańców powiatu białostockiego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Pomoc specjalistyczna:
– psychologa (w każdy wtorek i środę w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz czwartek w godzinach od 7:30 – 15:30)
– porad prawnych w zakresie prawa rodzinnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w innych sytuacjach kryzysowych (w każdy wtorek i środę w godzinach 16:00 do 18:00)

Wizyty umawiane są telefonicznie:
85 732 27 32
85 732 27 33
85 732 24 46

Ponadto osoby stosujące przemoc w rodzinie mogą wziąć udział w Programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Program trwa 60 godzin i jest organizowany w siedzibie Centrum pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby uczestników.
Podopieczni, którzy są zainteresowani dobrowolnym udziałem w Programie, bądź są do tego zobowiązani przez Sąd, winni być kierowani na spotkania konsultacyjne z pracownikiem Centrum od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz dodatkowo w środky i czwartki od 16:00 do 18:00.
Informacje na temat udziału w Programie udzielane są telefonicznie pod nr tel. 85 732 27 32 lub w siedzibie Centrum w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1, pokój nr 2.