SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo

Projekt pt. „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo” skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie gminy Michałowo korzystających z pomocy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej bądź kwalifikujących się do takiej pomocy, bezrobotnych, posiadających III profil pomocy lub biernych zawodowo.

W ramach projektu zapewniamy m.in.:

– wypłatę zasiłków celowych;

– udział w treningach umiejętności społecznych;

– możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach;

– możliwość odbycia płatnego stażu;

– pomoc w znalezieniu pracy (pośrednictwo pracy);

– indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym;

– pomoc psychologiczną;

– animację oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem w projekcie.

Projekt  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie, ul. Białostocka 11, gdzie dostępne są również do uzupełnienia deklaracje zgłoszeniowe.

Formularz rekrutacyjny również do pobrania poniżej.

formularz_rekrutacyjny_szansa