Ogłoszenie dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie zawiadamia, iż na mocy art. 20 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  (Dz. U. z 2009 r. nr 1, poz. 7  z późn. zm.), wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 12, w godz. od  7:15 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

Informujemy również, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać drogą elektroniczną.

Równocześnie informujemy, iż w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do  świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń  przysługujących za miesiąc październik 2017 r. nastąpi do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 01 września 2017 r.  do dnia 31 października  2017 r., ustalenie prawa do  świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń  przysługujących za miesiąc październik 2017 r. nastąpi do dnia 30 listopada 2017r.