Ogłoszenie dot. zasiłków rodzinnych

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie – referat ds. świadczeń  rodzinnych zawiadamia, iż na mocy art. 26 ust. 2a, 3 i 4 ustawy z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1518 z późn. zm.),  art. 2 ust.1 i 2 ustawy z dnia 2008-10-17 o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456), wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Michałowie  ul. Białostocka 11, pokój nr 12, w godz. od  7,30 do 15,00 od poniedziałku do piątku.

Informujemy również, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można składać drogą elektroniczną.

Równocześnie informujemy, iż w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2017 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących za miesiąc listopad 2017 r. nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 01 października 2017 r.  do dnia 30 listopada 2017 r., ustalenie prawa do  świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących za miesiąc listopad 2016 r. nastąpi do dnia 31 grudnia 2017 r.

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/komunikat-ws-zmian-w-swiadczeniach-dla-rodzin/