Ogłoszenie dot. świadczenia wychowawczego (500+)

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie zawiadamia, iż na mocy art. 21 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195), wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  na  nowy okres świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 12 , w godz. od 7:15 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem czterech kanałów: portal empatia.mrpips.gov.pl, e-PUAP, PUE ZUS, bankowości elektronicznej.

Ponadto w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie  wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc  październik 2017 r. nastąpi do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia1 września 2017 r.  do dnia 31  października 2017 r., ustalenie prawa do  świadczenia wychowawczego oraz wypłata  świadczenia przysługującego za miesiąc październik  2017 r.  następuje do dnia 30 listopada 2017 r.