logo_poziom

plakat_az

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o. o. realizuje projekt „Od aktywności do zatrudnienia”  współfinansowany  przez  UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

Projekt  skierowany jest do osób w wieku od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne, bierne zawodowo). Priorytetowo   będą  traktowane osoby  powyżej  50  roku  życia,  osoby  z niepełnosprawnościami,   posiadające   niskie   kwalifikacje,   długotrwale bezrobotne.

W ramach projektu Uczestnikom zapewniamy:
· program doradczy: wsparcie psychologiczno-doradcze, IPD, WAPP
· szkolenia zawodowe do wyboru: (180 godz.)
ü Sprzedawca
ü Magazynier z obsługą wózka jezdniowego
ü Pracownik obsługi biurowej
· staże zawodowe
· zmianę lub podniesienie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych
· certyfikat zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe
· ciepły posiłek i przerwy kawowe
· zwrot kosztów dojazdu
· ubezpieczenie NNW
· badania lekarskie
· stypendium szkoleniowe /stażowe  – ok. 3.268 zł

Projekt realizowany jest od 01.04.2017- 30.09.2018 na obszarze województwa podlaskiego, w następujących powiatach: białostockim, mieście Białystok, sokólskim.

Biuro Projektu:
T-Matic Grupa Computer Plus
ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
Tel. 85 74 89 132
e-mail: szkolenia@computerplus.com.pl                   ,
agnieszka.stankiewicz@computerplus.com.pl

www.computerplus.com.pl/szkolenia