Informacje Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku zaprasza do skorzystania ze swoich usług. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji w Białymstoku, na ul. Brukowej 28 lok. 4. tel/fax 85 675-00-17, www.fir.org.pl

Mikrodotacje

Formularz BOWES