Projekt „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo”

W dniu 03.04.2017 r. rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach projektu „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo”. Projekt realizowany jest przez fundację DIALOG w partnerstwie z LGD „Puszcza Knyszyńska” i MGOPS w Michałowie.

Pierwsze zajęcia dotyczą spotkań z doradcą zawodowym oraz warsztatów z trenerem umiejętności społecznych. Warsztaty odbywają się dzięki otwartości dyrekcji i pracowników w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie. Jednocześnie wraz z rozpoczęciem działań szkoleniowych rozpoczęły się zajęcia animacyjne skierowane do dzieci uczestników projektu, które odbywać się będą w Gminnej Bibliotece w Michałowie dzięki uprzejmości Pani Kierownik.

Przed uczestnikami projektu kursy w zakresie: prawa jazdy, opiekun, spawacz oraz staże zawodowe. 20170403_081621 20170403_081638 20170403_082336 20170403_082400 20170403_083211 20170403_083322 20170403_083438 20170403_084539