Rekrutacja do projektu „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO”

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie zaprasza do udziału w II turze projektu  „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO” .

Projekt pt. MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO” skierowany jest do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osób zamieszkujących na terenie gminy Michałowo.

W ramach projektu zapewniamy m.in.:

  • wypłatę pomocy celowej;
  • wyjazdowy trening wydolności rodzinnej z elementami integracyjno-kulturalnymi;
  • warsztat samoobrony;
  • warsztaty budowania w zakresie samooceny i zmiany wizerunku;
  • integracja grupowa poprzez aktywność fizyczną (basen);
  • wsparcie psychologiczne (indywidualne i grupowe);
  • wsparcie prawne i obywatelskie;
  • mentoring;
  • animację oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem w projekcie.

II tura projektu realizowana będzie w okresie od 01.11.2019 do 31.10.2020 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie, ul. Białostocka 11, gdzie dostępne są również deklaracje zgłoszeniowe.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE