Wyniki naboru – animator

Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Animator

współpracujący w projekcie pn. „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostały wybrane:
Pani Małgorzata Bielenia – rodzaj zatrudnienia umowa zlecenie.
Pani Barbara Sadowska – rodzaj zatrudnienia umowa zlecenie.

Uzasadnienie
Panie posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności do objęcia w/w stanowisk. Cena za realizację opisanych w zgłoszeniu zadań mieści się w budżecie projektu.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty.

Michałowo, 2018-12-14

Anna Funkowska
Kierownik MGOPS