Wyniki naboru – psycholog

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
Psycholog

współpracujący w projekcie pn. „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Iwona Mincer – rodzaj zatrudnienia umowa zlecenie.

Uzasadnienie
Pani Iwona Mincer posiada odpowiednie kwalifikacje, posiada wiedzę i umiejętności do objęcia w/w stanowiska. Cena za realizację opisanych w zgłoszeniu zadań mieści się w budżecie projektu.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty.

Michałowo, 2018-12-14

Anna Funkowska
Kierownik MGOPS