Projekt MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie zaprasza do udziału w projekcie „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO” .
Projekt pt. „MOC JEST W NAS – PAL GMINA MICHAŁOWO” skierowany jest do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osób zamieszkujących na terenie gminy Michałowo.
W ramach projektu zapewniamy m.in.:
• wypłatę pomocy celowej;
• wyjazdowy trening wydolności rodzinnej z elementami integracyjno-kulturalnymi;
• warsztat samoobrony;
• warsztaty budowania w zakresie samooceny i zmiany wizerunku;
• integracja grupowa poprzez aktywność fizyczną (basen);
• wsparcie psychologiczne (indywidualne i grupowe);
• wsparcie prawne i obywatelskie;
• mentoring;
• animację oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem w projekcie.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2018 do 31.10.2020 r. ( II tury)
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie, ul. Białostocka 11, gdzie dostępne są również deklaracje zgłoszeniowe.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Załączniki: