Program „Dobry Start”

Wyprawka dla uczniów w ramach programu „Dobry Start”

Świadczenie w ramach nowego programu „Dobry Start” przysługiwać będzie po raz pierwszy już na rok szkolny 2018/2019. W ramach tego programu rodzic każdego ucznia do ukończenia 20 roku życia (do 24 roku życia w przypadku gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności) otrzyma raz w roku świadczenie w wysokości 300 zł na wydatki związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Świadczenie to przysługiwać będzie niezależnie od posiadanego dochodu rodziny.

Świadczenie w ramach programu „Dobry Start” nie będzie przysługiwało rodzicom dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych oraz dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym będących w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Rodzic dziecka, będący mieszkańcem Gminy Michałowo, który chce otrzymać świadczenie w ramach programu „Dobry Start”, musi złożyć wniosek w terminie:

od 1 lipca 2018 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną  

LUB

od 1 sierpnia 2018 r.
w formie tradycyjnej
(papierowej) w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Michałowie

jednakże nie później niż do  30 listopada 2018 r.

Złożenie wniosku do 31 sierpnia 2018 r. gwarantuje otrzymanie świadczenia do 30 września 2018 r.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej w ramach programu „Dobry Start” zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

 

Więcej informacji:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9987,dobry-start-dla-ucznia.html

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1061/1

http://monitorpolski.gov.pl/mp/2018/514